ØvelseHvis du føler dig udfordret, misforstået eller på anden vis har udfordringer i dine relationer, nære som fjerne, så prøv denne øvelse. Måske skal den udføres nogle gange, men den virker helt på sjælsplanet.


Bed din skytsengel være dig nær og tage med dig.


Mærk, hør el bare vid at din skytsengel er hos dig. Kald på Ærkeengel Metatron og fokusér på dit bryst, dit hjerte.


Træk vejret ind i hjertet et par gange. Bed Ærkeengel Metatron føre jer til din sjæl. Giv slip og lad ske, din skytsengel passer på dig. ( måske mærker du noget, måske ikke, bare vid at det sker )

Visualiser, forestil dig, el bare mentalt vid, at du nu er sammen med hele din sjæl.

Nu sammen med hele din sjæl, beder du den persons ( sig navnet for dig selv) sjæl ( som du har dine udfordringer sammen med ), om at komme tilstede.

F eks "jeg beder oprigtigt om at X's sjæl kommer tilstede her"

Du vil nu måske se, føle, høre ( el intet bemærkes, men det sker alligevel )at der kommer en foran dig. Så siger du til den andens sjæl, " Jeg ønsker fra dybet af mit hjerte at der bliver sluttet fred mellem os" og så rækker du hånden frem til den anden.


Du vil blive modtaget, enten med et håndtryk, et kram, en varme, et lys, et smil, som er en bekræftigelse og den anden sjæl vil svæve, gå, flyve væk. Så takker du din sjæl, og Ærkeengel Metatron fører dig tilbage til nuet sammen med din skytsengel.

Tak Ærkeengel Metatron for hjælpen.

Vær stille et øjeblik, giv dig tid og åbn dine øjne igen. Inden for nogle dage, en uge vil du begynde at se de ydre tegn på ændringer i forholdet.
Udfyld formularen her