Velkommen til Det spirituelle Univers

Min hensigt med dette forum er,at dele min viden og erfaring inde for de spirituelle pricipper og de kognitive metoder mm. Meningen er ,at lære at skabe et optimal liv og gøre op med de mønstre i tanker, følelser og den adfærd,som kan være med til at forhindre dig i at faa det aller bedste ud af dit liv.

At blive bevids om,hvad det gode liv er for dig. Du bliver nød til at tage ansvar og designe det liv du gerne vil have. Dette kan være en livslang proces,da vi alle igennem livet kommer ud for smaa og stor kriser, som paa hver deres maade er med til at rykke os ud af vores komfortzone og tvingers os til, at se tingene paa nye maader.